The side effects of Harry Potter.


Title: The side effects of Harry Potter.

Tag: One Direction Fandom, Harry Potter Fandom, potterhead, fluff, Liall, Niam, Liam Payne x Niall Horan, english, write, nonsense content.  

Sum: Once upon a time, there was a Hufflepuff who fell in love with a Gryffindor.

Note: 

  • English was not my mother tongue and so this is the first time ever I did this TTvTT
  • And I appreciate Kitty a lot for helping me survive through this mess. I dedicated this to her ♥
  • No one belongs to me, stupid idea and as a fangirl, one is bound to invent =))
  • I promise you will have vietnamese version :))

-> Bạo cúc nàooo (づ。◕‿‿◕。)づ~♥

Advertisements

Don’t mess with Directioners! (Niam)


Ta: Don’t mess with Directioners! – Đừng bao giờ động đến Chỉ Đường!

Tag: Directioners, 1D, Niall Horan, Liam Payne, Liall, Niam, fluff, write, skyler. 

  •  Drab dựa trên câu chuyện top trend 3 ngày liên tiếp trên twitter giúp các bài hát của 1D lên top Billboards của Chỉ Đường. Sự kiện có thật, nội dung là hư cấu, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề.
  • Các ID twitter dưới này đều do tôi nghĩ ra nên nếu thật sự có người dùng thì tôi xin lỗi.

Quy tắc sống sót trong thế giới của Chỉ Đường.

Điều 1: Chỉ Đường luôn đúng.

Điều 2: Chỉ Đường không bao giờ sai.

Điều 3: Nếu có gì sai sót, mời xem lại điều 1.

.

Trong cuộc đời mỗi con người luôn xuất hiện trắc trở chông gai, Chỉ Đường cũng thế. Hiện tại cả một fandom đang đấu tranh kịch liệt chống đối lại phần tử xấu xa chỉ vì thần tượng nhà bạn đang trong thời gian nghỉ dưỡng.

-> Bạo cúc nàooo (づ。◕‿‿◕。)づ~♥