Sirius and James (1)


12721810_615892711891786_1353906212_nSirius: Nếu tôi chạy về phía James, cậu ta chắc chắn sẽ đỡ lấy tôi.

[ James bước vào]

Sirius: Tớ đến đây! [chạy về phía James]

James: Đừng! Tớ đang cầm tách cà phê! [Bỏ tách cà phê xuống và đỡ lấy Sirius]

Link

– Ngoài Drarry thì chủ nhà còn thích những couple khác nữa, ví dụ như trên và còn RemusxSirius cho nên đừng ai thắc mắc nhé =))

Advertisements

2 thoughts on “Sirius and James (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s