♫ Stuff ♫

Stuff

。Offline KrisTao đầu tiên của tớ.

。 Chuyện tình Rồng và Gấu I & II.

。Nhóm nhạc thần tượng.

。Tâm sự của kẻ dở hơi.

___ Huang ZiTao – 黄子韬

(Đây là những bài post Cá tìm được các ở page. Những dòng nào có […] thuộc về Cá).

. [Câu chuyện về quả đầu comeback] Trai ngầu Thanh Đảo – Huang ZiMeo.

. [Câu chuyện về quả đầu comeback] Trai ngầu Thanh Đảo – Huang ZiMeo (2).

. (SOMETHING YOU MUST KNOW) Những điều cần biết về HZT.

. Những điều Hoàng Tử Thao không nói.

. Lời nhắn nhủ từ một HLs ở Trung Quốc.

. Hoàng Tử Thao, yêu cậu, mình không hối hận. 

. Cậu ấy là Hoàng Tử Thao.

 ~  ~ ♪ ~  ~  ~ ♥ ~  ~  ~  ~  ~  ~ 

Annoucement

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s